Židovský hřbitov

Místní židovský hřbitov byl založen roku 1887. Do roku 1886 se pohřbívalo na starém hřbitově z roku 1742 – z něj ale byly náhrobky za nacistické okupace odvezeny. Na novém hřbitově se dochovalo asi 170 náhrobků, z nichž některé sem byly přivezeny ze zrušených hřbitovů v Uhlířských Janovicích a Dolních Kralovicích. Ty jsou uloženy podél jižní a jihovýchodní zdi hřbitova. Nejstarší náhrobní kámen v areálu hřbitova je datován do roku 1760.

Nahoru