Zámecký park

Dnešní podoba zámku i parku pochází tedy právě z pro Světlou požehnaného 19. století. Určité úpravy proběhly už v letech 1821 a 1843, ale v letech 1869 až 1873 nechal zámek i park přestavět František Josef ze Salm-Reifferscheidtu. Park doznal anglické krajinářské úpravy, jeho součástí se staly i drobné zahradní stavby, z nichž jsou dodnes patrné především kamenné lavičky, altánky, Andělský a Čertův most nad kamennou strží pod přelivem rybníků, kamenné a březové mostky a podobně. Park se rozkládá na ploše asi 16 hektarů, porosty dřevin v parku mají místy až lesní charakter. Dřívější úprava je nejpatrnější v okolí zámku, park byl členěn severo-jižní osou. Významnou pozoruhodností zdejšího parku jsou pozůstatky alpína s leknínovou tůňkou pod Dolním rybníkem. Právě druhá polovina 19. století byla dobou zakládání prvních alpín u nás, jedná se tedy o velmi milou pamětihodnost.

Hned na okraji zámeckého parku můžete najít kamenný pomník zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka a básníka a skauta Jiřího Wolkera.

Nahoru