Zámek ve Světlé má nové majitele

Jaroslav Vála (foto i text) - 3. srpna 2013

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou na svém jednání dne 29. července schválilo prodej zámku a pozemků v blízkosti zámku firmě Zámek Světlá, s. r. o., jejímiž vlastníky jsou Helena, Viktor a Diana Degerme.

Po zveřejnění záměru prodeje se občas objevilo několik zájemců o prohlídku zámku, nabídku nakonec poslali dva zájemci: Ithaka Development, a. s. za 12 mil. Kč a rodina Degerme za 17 mil. Kč, která zároveň žádala navíc o prodej pozemků v těsné blízkosti zámku o výměře cca 5 700 m2. Důvodem je úprava parku v nejbližším okolí a vybudování zahradní restaurace.
Koncem června zastupitelstvo vyhodnotilo nabídky a pověřilo radu města přípravou smluv s manželi Degerme. (viz http://jardavala.blogspot.cz/2013/06/zamek-ma-kupce.html). Při jednání došlo ještě  k  úpravě návrhů smluv a k  navýšení kupní ceny na částku 17,1 mil. Kč s tím, že město bude moci bezúplatně využívat Rytířský sál a nádvoří v četnosti, v jaké je využívalo i v minulých letech. Podmínkou prodeje pozemků je, že se nesmějí oplotit a je zde věcné břemeno chůze.
Závěrem pár slov starosty města Jana Tourka ze zářijového Světelského zpravodaje:
„Jsem přesvědčen, že serióznost manželů Degerme je pro město velkou zárukou. […] Rád bych nám všem chtěl popřát, aby vše probíhalo tak, jak je ve smlouvách dojednáno, protože pak se ze světelského zámku stane dominanta města a zároveň i kulturní a společenské centrum, na které budeme všichni pyšní.“

Nahoru