Radnice

Původní pozdně barokní budova radnice obdélného půdorysu s valbovou střechou z r. 1795 byla r. 1912 opravena a přestavěna arch. Emilem Prücknerem z Nymburka. S pokračujícím rozvojem města objekt již nedostačoval jeho potřebám, a proto byla r. 1926 k jeho východní boční stěně na místě starého domku přistavěna třípodlažní budova s podkrovím, která vzhledem k půdorysu připomíná věž.

K zásadní změně došlo ještě r. 2002, kdy byla realizována přístavba i na západní straně blíže kostelu. Byla koncipována jako způsob dosažení symetrie objektu, takže zde vyrostla třípodlažní budova obdobného, i když ne zcela identického vzhledu jako v případě přístavby z r. 1926. Po této zdařilé poslední úpravě se budova radnice stala dokonale symetrickou, přičemž původní stavba z konce 18. stol. tvoří její střední část. Objekt se tím zařadil mezi nejkrásnější stavby ve městě.

Před západním křídlem radnice se pod stromy nachází kamenná kašna, práce místního kamenického mistra Jana Schlesingera z r. 1825. Tvoří ji váza na žulovém podstavci, v níž je umístěna vodní tryska. Dílo reprezentuje zdejší dlouholetou kamenickou tradici.

Nahoru